Natuurvriendelijke voortuin

In deze voortuin, waar ruimte moet zijn voor de auto, is nog ruimschoots plek voor planten.

De oprit wordt afgescheiden met behulp van paaltjes, waartussen klimplanten groeien.

Ook de container wordt op deze manier aan het zicht onttrokken.

Naar de top van de pagina