Voor-, zij- en achtertuin

In een nog in aanbouw zijnde wijk is een tuin aangelegd met een mooie diagonale lijn. De basis is heel strak, de beplanting heel natuurlijk.

Tegen de inkijk zijn bamboepalen gebruikt, die geleidelijk aan begroeid zullen raken met klimplanten.

Van gemeentewege wordt door de hele wijk een uniforme haag geplant.

Naar de top van de pagina