Metamorfose in één dag

Opdracht

In opdracht van een woningbouwvereniging in Den Haag maakte Piekobello Tuinontwerp in samenwerking met de bewoners een beplantingsplan voor een strook grond van 23 x 9m, behorend bij een flat.

De voorbereiding van het stuk grond, het verwijderen van de uitgegroeide oude beplanting en het aanbrengen van bemeste tuinaarde, is reeds door de woningbouwvereniging gedaan. Het opnieuw aanplanten zal door de bewoners zelf worden gedaan.
Ook het toekomstige onderhoud zal in samenwerking met de bewoners worden gedaan. Piekobello zal een en ander begeleiden.

In opdracht van de woningbouwvereniging wordt de oude, uitgroeide beplanting verwijderd. Alleen de drie lijsterbessen blijven staan. Ze worden gesnoeid en opgenomen in het nieuwe beplantingsplan.

Een dag vóór de geplande aanplant worden door een aantal bewoners alvast de lijnen uitgezet en een geul gegraven voor de haag. Als de planten komen kan de haag meteen geplant worden.


De dag van de metamorfose

Als de beplanting arriveert, wordt meteen een begin gemaakt met planten van de haag. Samen met bewoners zet ik de planten volgens plan uit, terwijl een ander groepje al bezig is met de 1e planten in de grond te zetten. Doordat er met een grote groep gewerkt wordt en we de taken goed hebben verdeeld, verloopt het werk zeer voorspoedig en boven verwachting snel.

Hard werken maakt hongerig. Ook de catering wordt verzorgd door bewoners van de flat.
We worden regelmatig voorzien van koffie en thee en ook de broodjes ontbreken niet.

De enthousiaste bewoners na gedane arbeid.

Mede met door de bewoners opgehangen nestkastjes, is Den Haag weer een natuur- en vogelvriendelijke tuin rijker.

De beplanting voor deze tuin is geleverd door Jan den Hertog uit Boskoop.

De tuin een half jaar na de aanleg, voorjaar 2009

De tuin in voorjaar 2010

Naar de top van de pagina