Heemtuin Segbroekcollege

In oktober 2012 werd een begin gemaakt met de aanleg van een Heemtuin bij een middelbare school in Den Haag. Het betreft een bijzonder project met, voor en door de leerlingen.

Onder leiding van hun leraar biologie zijn leerlingen van 5 VWO aan de hand van een thema aan de slag gegaan met het ontwerp voor de tuin. Ieder groepje leerlingen kreeg een thema, zoals natuurvriendelijke oevers, inheemse planten, permacultuur, kruidenspiraal, vijver, en dergelijke. Per thema moesten zij een flyer maken en een A-3 bord ten behoeve van de eindpresentatie.

Tijdens een ontwerpmiddag in de tuin zijn in onderling overleg tussen de groepen, de thema's zoveel mogelijk samengevoegd. Na de eindpresentatie in de tuin van de school, heb ik alle gegevens van de leerlingen uitgewerkt tot een ontwerp en beplantingsplan voor de aanleg van de Heemtuin.

Ook in de uitvoering zullen de leerlingen een rol spelen. Er komt een plantdag, waarop de fruitgewassen worden aangeplant en ook de takkenrillen voor de vogels en dergelijke worden door de leerlingen gemaakt in het kader van een maatschappelijke stage. Door zelf mee te werken tijdens de aanleg van de tuin, raken zij er nog meer bij betrokken.

Tijdens de officiële opening kreeg de tuin zijn definitieve naam: 't Gouden Klavertje

De eerste stappen

De vijver is uitgegraven met behulp van van een graafmachine. De exacte vormen worden door de hoveniers handmatig aangebracht. Daarna kan het EPDM folie worden aangebracht op een onderlaag die het rubber zal beschermen tegen harde delen in de ondergrond. De rand van de vijver wordt afgewerkt met planttassen. Hierin worden de moerasplanten gezet. Op deze manier is de oever straks mooi afgewerkt en zijn de planten goed onder controle te houden.

De vijver nadert zijn voltooiing. Over het moeras is een vlonder gelegd, zodat de leerlingen heel dicht bij het water kunnen komen.

De vijver is afgewerkt, de paden liggen, als laatste zijn nu de takkenrillen aan de beurt. Zowel tegen de trap, als tegen de muur van de school, wordt een takkenril opgebouwd. Voor vogels, egels, kikkers, padden en slakken een prima schuilplek.

Voor het geven van lessen in de tuin is er een tribune opgebouwd met hergebruikte tegels.

Er worden o.a. eetbare gewassen verbouwd, zoals bonen, aardbeien, asperges en wintertarwe. Ook zijn er verscheidene fruitbomen aangeplant, die in het 2e jaar na de aanleg, al volop fruit dragen.

Op verscheidene plaatsen in de tuin zijn schermen en bogen aangebracht van wilgentenen. De muren van de school en de vluchttrap zijn deels uit het zicht genomen door takkenrillen. Deze takkenrillen bieden ook schuil- en nestgelegenheid o.a. aan allerlei vogels.

In een hoek van de tuin ligt een composthoop. Alle hiervoor geschikte materialen uit de tuin worden hier gecomposteerd. Niets verlaat de tuin, alles wordt hergebruikt.

Door vrijwilligers is i.s.m. met de leraar biologie, een insectenhotel opgebouwd uit allerlei afgedankte materialen, stukjes bamboestengels, houtschijven, dennenappels e.d.

Over de vijver is een vlonder gemaakt, zodat leerlingen heel dicht bij het water kunnen komen, bijv. voor het onderzoeken van waterbeestjes, het doen van proefjes e.d. Achter de vlonder ligt een moerasgedeelte.

Regelmatig zijn er in de tuin open dagen, vrijwilligers voor het onderhoud zijn van harte welkom.

Op vrijdagmiddagen is de tuin in principe open voor iedereen.